WYSTAWA

16.09.2015, 08:23

Biblioteka szkolna zaprasza społeczność szkolną do obejrzenia wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II i Janowi Długoszowi.