KONSULTACJE W BIBLIOTECE

18.09.2015, 07:14

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów w dodatkowych godzinach na indywidualne konsultacje dotyczące:

  • wyboru literatury do konkursów, olimpiad
  • sporządzania bibliografii podmiotu i przedmiotu
  • korzystania z księgozbioru podręcznego biblioteki
  • korzystania z aparatu pomocniczego książki
  • egzaminu maturalnego z języka polskiego

Anna Gawron - poniedziałek 13.00 - 13.45
Ewa Musiał - środa 12.45 - 13.30