Cymelia

Cymelia (albo cimelia; l.poj. cymelium) - są to najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece, często trzymane w sejfie bibliotecznym.

Cymelia to najstarsze i najrzadsze obiekty biblioteczne, posiadające własną historię, zawierające autograf lub odręczne notatki autora. Mogą stanowić również pamiątkowe przedmioty osobiste pisarza.

Są przechowywane i udostępniane zazwyczaj nie jako oryginały, lecz w postaci fotokopii, mikrofilmów lub, ostatnio coraz częściej, w wersji cyfrowej. Dostęp do szczególnie cennych oryginałów jest zarezerwowany na ogół dla ściśle określonej kadry bibliotecznej i naukowej.

Do cimeliów zaliczamy m.in. rękopisy, inkunabuły, druki bibliofilskie, ekslibrisy.

W zbiorach naszej biblioteki posiadamy 236 pozycji książkowych wydanych przed 1945 rokiem z następujących działów: biografie, teoria literatury, poezja, fizyka, historia, geografia.
Najcenniejsze wśród nich to:
"Pamiętniki Kitowicza: opis zwyczajów i obyczajów za panowania Augusta III" z 1881 roku
"Józef Pułaski, starosta warecki: twórca konfederacyi barskiej" z 1889 roku
Rygier Leon, "Poezje" z 1904 roku
Kallenbach Józef, "Zygmunt Krasiński: życie i twórczość lat młodych (1812-1838) z 1904 roku
Reymont Władysław Stanisław, "Z ziemi chełmskiej" z 1910 roku